Najnovšie pridané

Chcem recenziu

Ako na to?

V prípade, ak máte záujem o recenziu tvojho serveru, cesta je veľmi jednoduchá. Musíš nám napísať e-mail, alebo správu prostredníctvom Facebooku, pričom nám poskytneš nasledujúce informácie:

 • Názov serveru, na ktorý chcete recenziu / ktorý má byť zrecenzovaný
 • IP serveru, na ktorý chcete recenziu
 • Facebook serveru, na ktorý chcete recenziu
 • Web serveru, na ktorý chcete recenziu
 • Priemerný počet hráčov na serveri, na ktorý chcete recenziu
 • Verziu serveru, na ktorý chcete recenziu
 • V prípade, že je na serveri Whitelist, je potrebné nás o tomto fakte vopred informovať a umožniť recenzentovi prístup. 
 • Servery, ktoré budú mať zapnuté whitelist, alebo budú v čase príchodu recenzenta vypnuté budeme recenzovať až po opätovnej žiadosti

Kto môže požiadať o vykonanie recenzie?

O vykonanie recenzie na konkrétny server môže požiadať ktokoľvek. V recenziách budeme uvádzať aj to, kto o vykonanie recenzie požiadal z dôvodu transparentnosti:

 • majiteľ serveru – požiadavky na zhotovenie recenzií od majiteľov serveru sú prijímané záväzne, pričom majiteľ sa zaväzuje požiadaním o recenziu poskytnúť recenzentovi plnú súčinnosť pri tvorbe recenzie
 • člen admin teamu – požiadavky na zhotovenie recenzií od členov admin teamu prijímame a majiteľa dotyčného serveru upovedomíme o tom, že od člena ateamu prišla požiadavka o zrecenzovanie serveru
 • hráč – požiadavky na recenzie od bežných hráčov sú vybavované prednostne, čo znamená, že majú prednosť pred ostatnými recenziami, pričom sa berie do úvahy záujem verejnosti o recenziu. V takom prípade informujeme server o tom, že je zo strany hráčov vydaná požiadavka o recenziu serveru.

Nie som spokojný s recenziou! Čo teraz?

Dôležité upozornenie: Recenzia je kritickým rozborom vášho serveru, ktorý obsahuje aj jeho odôvodnené hodnotenie. V prípade požiadania o recenziu sa zaväzujete rešpektovať konečné rozhodnutie recenzenta o udelenom hodnotení, alebo môžete požiadať o znovurecenziu. O znovurecenziu môžete požiadať najskôr 30 dní od zverejnenia pôvodnej recenzie.

Doba vyhotovenia: Všetkých žiadateľov o recenziu upozorňujeme, že priemerná lehota vyhotovenia recenzie je 2 týždne, avšak vyhradzujeme si právo dĺžku lehoty zmeniť. Recenzie budú zverejňované postupne a spravidla v poradí, ako o ne bolo požiadané.